<p>Skolorna behöver utbilda de unga för att klara av yrkeslivet. Därför är Älvdalens Utbildningscentrum ett samarbete mellan branscher och det offentliga och till stor del finns på grund av att branscherna engagerar sig

De 240 gymnasieeleverna får möjlighet att lära om och öva inför yrkeslivet redan på skolan. Älvdalens Utbildningscentrum har ett flertal yrkesutbildningar där de två största områdena är inom förarutbildningar och natur-turism. Varje program har ett programråd som samarbetar med branscherna. Eftersom att skolan delvis ägs av branscherna är dessa också delaktiga i utformningen av elevernas utbildning där utbildningarna i stor utsträckning möter efterfrågan på branschernas behov. Företagen som visar sitt engagemang vet att de utvecklar regionens framtida arbetskraft på ett bra sätt.

-          Vi har verkligen en samverkan med våra företag på alla nivåer, alltifrån ägandenivå ner till lärandenivå. Det färgar mycket av vår anda och hur vi är och arbetar, säger Anneli Gunnars, rektor/VD vid Älvdalens Utbildningscentrum.

Även uppdragsutbildningar mot företag och privatpersoner genomförs vid skolan. I dagens branscher krävs många certifierade utbildningar för att få genomföra yrken, vid skolan finns möjligheten att certifiera sig i bl.a. motorsågskörkort, heta arbeten eller hjärt- och lungräddning. Detta och stora övningsmöjligheter ska göra att eleverna ska ha så stora kunskaper och erfarenheter som möjligt efter gymnasiet. Skolan integrerar övning under hela gymnasieperioden så att eleverna får öka sina erfarenheter och utveckla kompetenser under alla tre år. Det viktiga är att praktik och övning på skolan hänger ihop, om förutsättningarna finns. I Älvdalen investeras det i maskiner för alla program och det finns simulatorer för att eleverna ska kunna öva så ofta som möjligt. Många avancerade utbildningar och yrken kräver mycket övning och genom att eleverna möjliggörs övning under hela gymnasietiden är de väl förberedda inför praktik och arbetsliv.

Ung företagsamhet är en viktig del av alla utbildningar på skolan där alla har möjlighet att driva UF-företag och lära sig om företagande.

-          Det är en röd tråd, dels att ha elever som är entreprenöriella och driver sig själva, men också att ha inblick i företagande och förstå detta, inte bara kunna hur du utövar yrkena. Det är viktiga ledstjärnor för oss, fortsätter Anneli Gunnars.

Skolans nära arbete med näringslivet ger eleverna en inblick i företagen samt en god kunskap inom branscherna, men de får även en chans att dagligen visa upp sig för potentiella framtida arbetsgivare. Samarbetet ger också lärarna en stöttning och möjlighet att utforma utbildningen på ett sätt som förbereder eleverna för de olika branscherna.