<p>På Petreskolan i Hofors anordnar man varje år en Yrkesmässa för eleverna i årskurs 8. Syftet med mässan är att lära sig mer om vilka olika yrken som finns. Det gör att eleverna får en inblick och ka

Mässan äger rum på vårterminen i Maj på folketshus i Hofors. Eleverna jobbar i grupper på ca 4 personer och de väljer tillsammans ett yrke att göra ett arbete om. Syftet är att de ska lära sig mer om vad stor bredd det är inom olika yrken, vad mycket olika saker man kan göra med en utbildning. Eleverna åker på besök till företagen som har det yrket de valt och gör intervjuer med anställda på företaget.

Gunilla är So-lärare på skolan och har arbetat som lärare i 14 år och har varit med på mässan två år tidigare. I år har hon ansvar för att hjälpa eleverna med mässan.

- Tidigare år har eleverna fått i uppgift att skriva om ett företag, men detta känns mer relevant och givande för framtiden.
 
Målet med mässan är att eleverna ska få insikt i ett yrke, lära sig att presentera och ta kontakt med människor. Det är även ett bra tillfälle att knyta kontakter med företag i kommunen för framtida arbetsmöjligheter.

- Det är väldigt bra social träning för eleverna, men även mycket lärdomar och ny kunskap.

Exempel på yrken som eleverna har valt tidigare år är ingenjör, läkare, byggarbetare, skådespelare och frisör. De väljer rätt så traditionella yrken men det är även då förståelsen för bredden på ett yrke ökar.

De åker även på den stora UF-mässan som gymnasieeleverna deltar i. Det gör de för att ge eleverna inspiration på hur man kan göra en fin monter och hur man ska ta kontakt för att få människor att stanna till vid just deras monter.

När det sedan är dags för mässa så förbereder de den planerade montern på morgonen och sedan är mässan på eftermiddagen. Företag kommer till mässan samt lärare och andra elever på skolan och de har tävlingar mellan grupperna.

Lärarna anordnar två tävlingar som eleverna kan vinna priser för. Det är ”bästa monter” och sedan ”lärarnas pris” där de bedömer arbetssätt och samarbete i gruppen.
- Det är en bra motivation för att göra sitt allra yttersta och få ut bästa möjliga av mässan.