<p>I januari började Söndrumskolans planering för yrkesmässan som hölls under en dag i juni. På mässan fick eleverna i årskurs 8 presentera de arbetsplatser som de utfört sin prao på. Studie- och yrkesv

Det pågår ett ständigt arbete med att förbereda eleverna för arbetslivet på Söndrumskolan i Halmstad. Nyligen avslutades arbetet med yrkesmässan som studie- och yrkesvägledaren Nina Blomqvist och hennes arbetsgrupp har arbetat med sedan januari. Mässan ägde rum på skolan där eleverna i årskurs 8 fick presentera de arbetsplatser som de utfört sin prao på för andra elever, lärare och föräldrar. På större pappersark som sattes upp på vikväggar sammanställde eleverna vad de hade haft för arbetsuppgifter och vad arbetet på arbetsplatsen innebar. I undervisningen på skolan har eleverna också fått arbeta med temat personligt varumärke, något som de tagit med sig i arbetet med yrkesmässan.

- Eleverna har bland annat fått arbeta med hur olika färger uppfattas och vad de uttrycker, och med det i åtanke har eleverna fått utforma sina presentationer. När eleverna får applicera det de lär sig på lektionerna i mer praktiska moment får de en bättre förståelse.

Som studie- och yrkesvägledare har Nina också en central roll i de så kallade SYV-aktiviteterna som skolan ansvarar för. Ett par av de moment som ingår i dessa aktiviteter är övningar på att skriva CV och personligt brev samt rollspel där eleverna har olika roller under fiktiva arbetsintervjuer.