YourSkills

  • Externt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: SFI / SVA
  • Avsändare: Worldskills
Gå till material

Det finns bra jobb och smarta utbildningar för nyanlända i Sverige. Vi behöver fler som ser utvecklingsmöjligheterna och som gillar att jobba inom bygg, design, industri, it, service, vård och tekniksektorn. Sverige behöver anställa ett stort antal inom dessa områden så chanserna att få jobb är goda, t o m mycket goda. Det finns dessutom många olika vägar att välja på för att utbilda och vidareutbilda sig, samt flera olika karriärvägar. Följ länken för att hitta inspirerande filmer och material med tips om utbildningar som ger jobb. 

Om YourSkills:
YourSkills.se är en satsning för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft. Bakom satsningen står WorldSkills Sweden där regeringen och arbetsmarknadens parter samverkar.

Om WorldSkills Sweden:
WorldSkills Sweden, driver YourSkills.se är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och staten genom Utbildningsdepartementet, Skolverket och YH-myndigheten. Samarbetet går ut på att ungdomar ska upptäcka att de yrkesförberedande programmen är ett smart val och en bra start på karriären. Vidare vill man öka kvalitet, status och intresse för yrken inom bygg, design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn. worldskills.se

Dela: