Wettex – en svensk uppfinning

  • Externt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Företagskällan
Gå till material

Den svenska Wettextrasan hör till våra allra mest använda produkter. Åsa Kax Ideberg och Anna-Karin Murén skapade boken »Käraste disktrasa« och satte ljus på en bortglömd produkt, en uppfinnare och en glömd säljare. God forskning fördjupar kunskap och belyser frågetecken.

Centralt innehåll

  • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
  • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
  • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
  • Ritningsläsning och skiss- och ritteknik med introduktion i hur man hanterar cad-program.
  • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
  • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
  • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
  • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 2)
  • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
  • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
Dela: