<p style="text-align: left;" align="center">Anders Fransson, studie- och yrkesvägledare (SYV) i Hammarö kommun önskar mer utbyte mellan företag och skolan.</p> <p style="text-align: left;">- Vi har redan idag mycket samverkan med exem

Av alla de saker som ligger på Anders bord har han alltsedan starten 2005 prioriterat att prata med elever om deras gymnasieval. Det är något som tar tid men som han menar är värt den tiden. Samtidigt ansvarar han för PRAO vilket för många kommuner är en utmaning men som Anders menar är något Hammarö kommun klarar av.

- Jag försöker träffa elever mycket för att prata med dem särskilt om vikten av deras gymnasieval. Det tar visserligen en hel del tid men är en medveten prioritering.

Det är inte alltid lätt att hitta PRAO-platser till alla elever. Anders har en bank med platser som han använder men försöker även se till att förnya kontakterna med företag. Han menar att man inte ska vara rädd för att lyfta på luren men att det allra bästa är ifall eleven själv kontaktar ett företag.

- Ifall eleven själv går dit får företaget ett ansikte på eleven vilket gör det lättare att kunna ta emot denna för praktik. Sedan försöker jag se till att vi kan använda den platsen återigen vid nästa prao-period, förklarar Anders.