Vår ekonomi - i korthet

  • Digitalt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Vi är alla en del av denna ekonomi och den ger förutsättningarna för vår privatekonomi. Om vi förstår samhällets ekonomi ger det oss större möjligheter att påverka vår vardag, såväl direkt som indirekt. Direkt genom att vi tar bättre privatekonomiska beslut med de begränsade resurser vi har. Indirekt genom att vi på ett bättre sätt kan påverka de politiska satsningar som görs med samhällets begränsade resurser.

Vår ekonomi behandlar dessa områden. I materialet ligger fokus på samhällets ekonomi i sin helhet samt dess påverkan och samföljande på vår privatekonomi. Att förstå samhällets ekonomi är att förstå hur samhället fungerar. Med hjälp av dessa verktyg och insikter kan eleven göra egna analyser och skolarbeten samt följa med i och bidra till samhällsdebatten.

Centrala begrepp och utgångspunkter som behandlas:

  • Ekonomi i sin helhet och som vetenskap
  • Det samhällsekonomiska kretsloppet och konjunkturer
  • Marknadens utbud, efterfrågan och jämvikt
  • Planekonomi vs. Marknadsekonomi
  • Utrikeshandel och globalisering
  • Ekonomisk utveckling och innovationer
Dela: