Var coronapandemin bra för miljön? Ett projekt om corona- och klimatkrisen

  • Digitalt material
  • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Coronapandemin försatte snabbt hela världen i en kris och under flera månader befann vi oss i en akut situation där fokus var att rädda liv. Till följd av det har världens ekonomier fått ta många hårda slag och för att lindra effekterna av dem har stödpaket med otaliga miljarder delats ut. En fråga som några elever kan ha ställt sig är:
– Varför har världen inte agerat lika fort och stort när det gäller klimatfrågan?

Material 
Miljönytta - ett skolmaterial från Svenskt Näringsliv, samt artiklar från IPSOS och Sveriges Radio.

Syfte 
Syftet med lektionen är att eleverna genom reflektion och diskussion ska utforska några av de likheter och olikheter kriserna har. Vidare får de även undersöka hur kriserna hanteras, både nationellt och internationellt.

Planering
Om hela projektet utförs tar det ca två lektioner i anspråk.

Dela: