Utrikeshandel och globalisering förklaras

  • Digitalt material
  • Avsändare: Ekonomifakta

I Utrikeshandel och globalisering förklaras och beskrivs världens globalisering och utvecklingen fram till dagens stora internationella handelsutbyte.

Texterna berör vilka reformer som drivit utvecklingen historiskt och vilka faktorer som är viktiga för länder som deltar på den internationella marknaden idag. Protektionism, merkantilism, internationalisering och WTO är områden som berörs och diskuteras.

Frihandel förändrar än idag levnadsvillkoren för miljontals människor i länder på väg in i världsekonomin.

Dela: