Utrikeshandel och globalisering förklaras

  • Digitalt material
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

I Utrikeshandel och globalisering förklaras och beskrivs världens globalisering och utvecklingen fram till dagens stora internationella handelsutbyte. Texterna berör vilka reformer som drivit utvecklingen historiskt och vilka faktorer som är viktiga för länder som deltar på den internationella marknaden idag. Frihandel förändrar än idag levnadsvillkoren för miljontals människor i länder på väg in i världsekonomin.

Innehåll och begrepp i urval:

  • Tullar och protektionism
  • Frihandelns historiska utveckling
  • Ekonomisk tillväxt
  • Import och export
  • Frihandelsavtal
  • Globalt välstånd
Dela: