Utrikeshandel och globalisering förklaras - lärarhandledning

  • Digitalt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Handledningen ger tips på hur du kan arbeta med texten och sätta den i ett aktuellt sammanhang. Materialet kan användas inom flera kurser och även integrerat mellan exempelvis företagsekonomi och svenska.

I Utrikeshandel och globalisering förklaras beskrivs världens globalisering och utvecklingen fram till dagens stora internationella handelsutbyte.

Texterna berör vilka reformer som drivit utvecklingen historiskt och vilka faktorer som är viktiga för länder som deltar på den internationella marknaden idag. Protektionism, merkantilism, internationalisering och WTO är områden som berörs och diskuteras.

Frihandel förändrar än idag levnadsvillkoren för miljontals människor i länder på väg in i världsekonomin.

I lärarhandledningen finns kopplingar till styrdokument och förslag på lektionsupplägg och diskussionsfrågor.

Dela: