Uppslaget Samhällsekonomi

  • Tryckt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Uppslaget Samhällsekonomi går igenom hur ekonomins olika delar hänger ihop i det samhällsekonomiska kretsloppet. I Uppslaget Samhällsekonomi får eleverna en genomgång av samhällets ekonomiska system och förutsättningar.

Centrala begrepp och utgångspunkter som behandlas:

  • Välfärd och hur den skapas
  • Företagens och entreprenörernas roll
  • Global och lokal ekonomi
  • Jobb i privat och offentlig sektor
  • Arbetslöshet
Dela: