Uppslaget Samhällsekonomi

  • Digitalt material
  • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Uppslaget Samhällsekonomi går igenom hur ekonomins olika delar hänger ihop i det samhällsekonomiska kretsloppet.

Texterna berör hur välfärd skapas, vilken roll företag och entreprenörer har i den globala och lokala ekonomin samt hur jobb skapas i privat och offentlig sektor.

Vad innebär en ökad andel arbetslösa och hur påverkas samhället av att människor arbetar svart?

I Uppslaget Samhällsekonomi får eleverna en genomgång av samhällets ekonomiska system och förutsättningar.

Dela: