Uppslaget Miljö

  • Digitalt material
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Uppslaget Miljö beskriver hur miljösatsningar ser ut i Sverige och världen idag. Fokus ligger på relationen mellan miljö och ekonomisk tillväxt samt näringslivets miljöpåverkan.

Genom utveckling och innovation har det svenska näringslivet minskat sin påverkan på miljön betydligt och man tar idag tillvara och återvinner så mycket som möjligt.

Texterna berör även globala och lokala miljöproblem, internationella miljösamarbeten och klimatförändringarna.

Vi går igenom industrialiseringens betydelse för ett lands miljöutveckling och vilka länder har kommit längst i sitt miljöarbete.

Uppslaget Miljö ger  en genomgång av de miljöutmaningar världen står inför.

Dela: