Uppslaget Immaterialrätt

  • Digitalt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Uppslaget Immaterialrätt beskriver hur man skyddar en ny produkt, innovation eller idé innan lansering på marknaden.

I texterna diskuteras de problem och möjligheter som ny teknik för med sig och immaterialrättens fyra grundpelare, patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätten, presenteras.

Ämnet är särskilt aktuellt i dagens digitala ekonomi och texterna berör även hur den svenska immaterialrätten fungerar på en internationell marknad.

Med Uppslaget Immaterialrätt får eleverna lära sig mer om hur man skyddar och främjar ny innovation men även vad som styr och reglerar nyskapande.

Dela: