<p>För Emelie Hahn, leg. lärare i tyska och SO, på Gränbyskolan är internationell samverkan med ämnesövergripande och tematiskt arbete en viktig del i undervisningen.</p> <p>Globalisering, teknikutveckling och digitali

-       Jag arbetar med entreprenöriellt lärande, värdeskapande och med autentiska mottagare i projektform med mina elever i undervisningen. Det har jag gjort sedan jag började som lärare. Eleverna utvecklar t.ex. sin kommunikativa förmåga genom att jag ger dem verkliga mottagare i tyskundervisningen genom ett eTwinningprojekt med en partnerskola i Tyskland, säger Emelie Hahn.

Hon har tidigare initierat och drivit flera internationella projekt varav ett Erasmusprojekt. Där deltog sju skolor från sex länder och projektet belönades med hedersomnämnande i ’’The European Label’’ 2016. För henne är det viktigt med ett internationellt perspektiv där det sker autentiska möten mellan elever från olika länder. Hon har ansökt om bidrag till ett nytt Erasmusprojekt med fem andra länder som är uppdelat i olika teman utifrån benämningen ’’How diversity makes us one’’.

-       Med digitala verktyg som Skype kan eleverna resa digitalt. Jag har sett hur mina elevers språkutveckling, kulturkompetens och omvärldsförståelse ökat och har därför fortsatt att driva internationella projekt varje år. Eleverna har ständigt inflytande på projektets innehåll och utformning. De håller kontakt med varandra även utanför skoltid vilket skapar motivation och engagemang.

Skolan arbetar även aktivt med prao i årskurs åtta vilket ger elever en unik möjlighet att bekanta sig med näringslivet och skapa sig en översiktsbild över framtida yrkesval. För Emelie Hahn är detta ett tillfälle att knyta an uppgifter till prao för att integrera undervisningen med flera olika skolämnen. Ett ämnesintegrerat projekt kan startas till exempel en vecka innan praon börjar, pågå under praoperioden och sedan avslutas och redovisas när eleverna är tillbaka i skolan. Projektet visar hur allt hänger ihop- samhället, arbetslivet och skolan.

-       Det finns många vinster med prao. Eleverna får testa på och komma ut i arbetslivet, knyta kontakter och ta ansvar för arbetsuppgifter. Vi som lärare kan bygga spännande och ämnesövergripande teman i samband med praon genom iPraktikenmaterialet analogt eller med IKT-verktyg.

Emelie Hahn fortsätter med att understryka vikten av prao för elevens möjlighet till en första introduktion till arbets- och näringslivet.

-       Genom exempelvis prao och kontakter utomlands får eleverna också möjlighet att se bortom skolans väggar och vidga sina vyer.