Uppgifter till Miljönytta - ett skolmaterial från Svenskt Näringsliv

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

I stencilen finns de övningsuppgifter som även finns i skolmaterialet Miljönytta - ett skolmaterial från Svenskt Näringsliv. Använd med fördel stencilen då tryckfelsnisse varit framme i skolmaterialet och skrivit samma frågor till kapitlen ”Ny teknik är effektiv” samt ”Några nyckelfrågor för världen”.

Använd stencilen för att låta eleverna resonera kring materialet samt uttrycka sina egna åsikter kring hur vi kan skapa miljönytta.

Miljönytta - ett material från Svenskt Näringsliv handlar om hur bra villkor för företagsamhet också ger goda förutsättningar att finna effektivare och mer miljövänliga produktionsmetoder, samt mer hållbara produkter som gynnar såväl konsumenter som samhälle och miljö. Företag är bra på att lösa problem eftersom de konkurrerar med varandra. När ett problem blir uppmärksammat skapar företagen en uppsjö av olika försök till lösningar. De tävlar mot varandra och således är det de bästa företagen som når framgång. 

Dela: