<p>På NTI gymnasiet i Eskilstuna har eleverna på el- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik, inför sin första APL-period använt övningarna i skolmaterialet iPraktiken. Boken som först bem&o

Att få testa på ett yrke och en roll i arbetslivet är några av huvudargumenten för att skolelever ska genomföra prao. För elever på yrkesförberedande program på gymnasiet är det istället Arbetsplatsförlagt lärande, APL som gäller.

Beatrice Österberg som är studie- och yrkesvägledare på NTI gymnasiet i Eskilstuna berättar att eleverna utifrån boken diskuterade hur de som APL-elever bör presentera sig på sina respektive marknader. Beatrice lyfter fram bokens tydliga checklista inför APL som hjälpte många elever att ta reda på vad de bör kolla upp inför sin första dag samt några goda råd om hur första mötet blir till ett gott intryck.

Eleverna uppfattade först boken som simplifierad, då den vänder sig till både högstadiet och gymnasiet, berättar Beatrice. Men, fortsätter hon, eleverna kom att se nyttan med våra övningar längre fram, i synnerhet efter att de kom tillbaka från sin första APL-period på sju veckor.

Beatrice ser vinster med att använda iPraktiken både för elever och för lärare. För eleverna lyfts bokens tydliga check- och tipslistor fram som stöd. För studie- och yrkesvägledare och lärare så ger iPraktiken en bra överblick över APL-periodens delar och är ett bra stöd under tiden.

I tillägg till iPraktiken arbetar eleverna på NTI gymnasiet i Eskilstuna med förväntningar inför och under APL-perioden. Dels vad som förväntas av dem som elever men också vad eleverna kan förvänta sig av placeringen. Efter genomförd APL gör eleverna presentationer där de berättar om sin tid i arbetslivet.

På frågan om Beatrice har något tips till andra lärare blir svaret ”börja i tid”. Det är alltid bra att involvera kollegorna och var aktiv i hur du som lärare eller SYV kan påverka poängplanen så det blir lätt att koppla APL till elevernas fördjupningsarbete, avslutar Beatrice.