<p>På ekonomiprogrammet på Eksjö Gymnasium är samverkan med näringslivet en viktig del i undervisningen. Teoretiska lektioner varvas med studiebesök, iscensatta arbetsintervjuer och uppdrag för lokala företag.</p>

— Jag har själv en bakgrund inom näringslivet, säger Pernilla Andersson, lärare i ekonomi och juridik. Därför känns det extra viktigt för mig att få in den världen i skolan.

För henne är det viktigt att hela tiden ge eleverna en koppling till verkligheten, och visa att den teori som lärs ut under lektionstimmarna spelar roll även i praktiken. När eleverna till exempel lär sig om hur organisationer fungerar får de ge sig ut och besöka närliggande företag för att undersöka hur det ser ut där.

Skolan har ett nära samarbete med flera lokala företag, som till exempel Eksjö bostäder. I flera år har man i samband med kursen om juridik och bostadsrätt besökt företaget som får visa upp sin verksamhet och informera om de rättigheter och skyldigheter man har som hyresgäst.

— Det är ett himla bra upplägg som vi har kört med i flera år, säger Pernilla. Jag tror det är bra att det inte är bara jag som står och tjatar, och det är alltid trevligt att komma ut både för mig och eleverna.

Tillsammans med chefen för kommunens Tillväxt- och utvecklingssektor, Marcus Axelsson, har Pernilla genomfört arbetsintervjuer för sina elever i årskurs 2 på gymnasiet. Tjänsten som eleverna söker är baserade på verkliga arbetsannonser, även om själva intervjun är ett rollspel. Eleverna får en chans att träna på att känna sig bekväma i en intervjusituation, och som Pernilla själv säger så är det bättre att de gör misstag där än i skarpt läge.

Eksjö Gymnasium arbetar aktivt med Ung Företagsamhet, dels i årskurs tre där eleverna startar företag och ställer ut på den stora mässan i Jönköping, men även i årskurs två. I ett samarbete med språk B på Introduktionsprogrammet får eleverna genomföra ett projekt som innehåller alla UF-årets obligatoriska bitar.

— Det är viktigt för integrationen mellan elever, och blir även ett tillfälle att knyta kontakter för framtiden. På alla våra UF bjuder vi in till rådgivarträffar och uppmanar våra elever att ta nytta av deras kunskap! Jag är väldigt stolt över hur engagerade alla elever är och vad de åstadkommer. 

Förutom samarbetet med UF så är skolan även en del av både Teknikcollege, Vårdcollege och Diplomerade Gymnasieekonomer. Samtliga av dessa innebär att samverkan med näringslivet är en nödvändighet, och blir en bekräftelse på att man gör ett bra jobb.

— Det är viktigt för näringslivet att synas i skolan, för de har sin framtida arbetskraft här. Samma sak gäller eleverna, de får kontakt med sina framtida arbetsgivare, säger Pernilla. För oss lärare är det i de här sammanhangen det blir på riktigt! Oavsett hur mycket jag gör i klassrummet så är det i mötena med näringslivet som eleverna får riktig erfarenhet.