Sveriges EU-ordförandeskap 2023

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Visste du att två tredjedelar av all vår handel sker på EUs inre marknad och att 700 000 svenska jobb finns tack vare den?

Sverige är ordförandeland i EU våren 2023, i den här filmen berättar Sara Lowemark, som är Internationell samordnare på Svenskt Näringsliv, mer om det. Först får eleverna en kort bakgrund till varför EU bildades, hur beslutsprocessen ser ut och vad den inre marknaden innebär, för att sedan höra mer om vad det innebär när Sverige är ordförandeland mellan den 1 januari till den 30 juni 2023. Filmen är fem minuter lång och avslutas med två diskussionsfrågor att låta eleverna arbeta med i klassrummet.

Dela: