<p>- Vi använder oss utav iPraktiken-materialet innan eleverna går ut på praktik, de delar i boken som vi tycker passar vår skola och undervisning tar vi till oss, säger Sören Fasting.</p>

CV-övningen var uppskattad och lärarna lät eleverna skriva ett eget CV efter första praktikperioden. När det sedan blev dags för praktikperiod två uppdaterade de sitt CV. Eleven hade kanske upptäckt någon egenskap man hade som passade bra för just det yrket och arbetslivserfarenheten ökade såklart. Då passar det perfekt att uppdatera sitt CV inför nästa period.

ICA Maxi, som är ett ”Trossen-företag” i Gävle, tog emot ett antal CVn från eleverna och gav feedback, det var väldigt uppskattat och gör att det blir kopplat till vad arbetsgivarna efterfrågar i ett CV.  

- Den är bra för nyexaminerade lärare som kan följa boken till punkt och pricka, men den passar även de mer erfarna lärarna som kan använda den som inspiration och för att få nya tips till undervisningen, berättar Sören.

Något mer som Sören tog med sig in i undervisningen från materialet är ”Egenskapsövningen” och satte sin egen prägel på den.

- De sitter två och två och väljer ut några bra egenskaper man tycker att sin kompis har. De går sedan in på platsbanken och letar ett jobb som skulle passa just de egenskaperna. På så sätt får eleven en liten bild av vilka jobb som kan vara en möjlighet för framtiden och det skapar även en god stämning.