<p>Fläkt Woods är ett av Jönköpings största tillverkningsföretag och arbetar sedan flera år tillbaka aktivt med att rekrytera sommarjobbande ungdomar. Siri Lindahl, HR assistent, berättar mer om hur arbetet g&aring

Fläkt Woods är ett av Jönköpings största tillverkningsföretag och arbetar sedan flera år tillbaka aktivt med att rekrytera sommarjobbande ungdomar. Siri Lindahl, HR assistent, berättar mer om hur arbetet går till.

Under åtta veckor varje sommar tar Fläkt Woods emot sommarjobbare för att arbeta med olika praktiska uppgifter som elmontering, svetsning och logistik. Flera års erfarenhet har lett till att man ständigt förbättrar och effektiviserar processen genom att föra statistik och utvärdera årets insats efter varje sommar.

─ Vårt arbete med sommarjobbare är en process som pågår under hela året, säger Siri Lindahl. Redan i januari skapas årets layout för allt material, och sedan försöker vi få ut annonsen så fort som möjligt.

Alla som skickar in en ansökan till Fläkt Woods får sedan svara på ett antal urvalsfrågor. Det handlar om saker som vilken utbildning man går, om man har truckkort och om det finns någon anhörig som redan arbetar på företaget. Dessutom gör alla sökande ett test som testar personlighetstyp och logiskt tänkande. I år hade man 320 sökande.

Baserat på det kallas ett 100- tal personer till informationsträffar med speedintervjuer med representanter från både HR och produktion, och därefter försöker man så fort som möjligt ge besked och skriva avtal.

─ Vi lägger extra krut på att informera om vad ett avtal innebär, och att både muntliga och skriftliga avtal är bindande, säger Siri. Eftersom många av de sökande är unga och oerfarna så är det inte alla som har full koll och det har hänt att personer hoppar av i sista minuten för att de fått ett annat erbjudande.

Under åtta veckor arbetar sedan kandidaterna på Fläkt Woods, och får praktiskt arbetslivserfarenhet. När arbetet avslutats får både de och produktionsledarna svara på frågor om hur arbete gått, som sedan sammanställs och utvärderas.

─ Under hösten för vi en diskussion om vad som fungerat bra och vad som kan göras bättre, säger Siri. Vi kan till exempel se vilka grupper som presterat bäst, och som vi kan rikta in oss på nästa år. Sedan är året slut och det börjar om igen!

För varje år man genomför arbetet är det allt flera sommarjobbare som får erbjudande om att återkomma nästa år, vilket man ser som en stor framgång. Av förra årets 59 anställda är 55 stycken välkomna tillbaka till sommaren, något som skapar trygghet både för dem och företaget.

Siri tipsar om att vara ute i god tid, eftersom man då når de kandidater som själva är ute tidigt och har ett driv. Det minskar risken för avhopp och oseriösa ansökningar.

─ Se inte sommarjobben som något som bara ska göras utan som en del av marknadsföringen och arbete med employer branding, säger hon. Det är där vi möter framtidens kompetens och kan locka dem till oss.