Skolprogram om Privatekonomi och Sveriges ekonomiska historia

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomiska museet

Alltid gratis och fraktfritt!

Välkommen att boka ett kombinerat skolprogram om Sveriges ekonomiska historia och privatekonomi!

I det här skolprogrammet får eleverna både större förståelse för sin egen privatekonomi och lära sig om Sveriges ekonomiska historia från 1500-talet fram till idag. Skolprogrammet erbjuds kostnadsfritt i samarbete med Swedbank.

Programmet är indelat i två delar. I den första delen berättar en pedagog från Ekonomiska museet om Sveriges ekonomiska historia. Lektionen berör bland annat 1600-talets centralisering, 1700-talets handel, industrialiseringens påverkan på livet för den vanliga människan och välfärdssamhällets framväxt. I den andra delen presenterar en föreläsare från Swedbank föreläsningen ”Din ekonomi. Din framtid” som handlar om privatekonomi och syftar till att inspirera unga till att se på sin ekonomi på ett sätt där de själva kan göra skillnad.

Välj själva om ni vill komma till museet eller om ni vill träffas digitalt via Teams.

Skolprogrammet är kopplat till läroplaner för högstadiet samt gymnasiet och kan användas i undervisning i ämnen som historia, samhällskunskap, hem- och konsumentkunskap samt företagsekonomi.

"Gillar verkligen inledningen med ekonomisk historia. Andra halvan med mer vardagliga ting spelar väl in. Här kan jag visa mina elever att ämnen som historia, samhällskunskap och företagsekonomi hänger ihop."   

Gymnasielärare årskurs 1