Skogslektioner om skogens roll i en hållbar utveckling

  • Filmmaterial
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs 4-6
  • Avsändare: Skogen i Skolan

Skogslektioner är ett digitalt läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling. Det riktar sig till åk 4-6 och är kopplat till flera ämnen i läroplanen och till de globala målen. https://www.skogslektioner.se/

Dela: