<p>I kursplanen för vuxenutbildning i svenska för invandrare står att läsa hur utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i det svenska språket. Men SFI-utbildningen handlar om så mycket mer. På Sve

På SVOK i Falun finns i nuläget ca 180 SFI-elever och förra årets statistik visar att många kom ut i arbete efter avslutad utbildning. I slutet av utbildningen görs det förberedande arbetet för att komma ut i arbetslivet. Den tredje kursen handlar om olika yrken och praktik. Elever som står långt från arbetsmarknaden kan med hjälp av ett annat företag i Falun åka på studiebesök till olika arbetsplatser. Dessa besök uppskattas framförallt av kvinnor som bland annat får besöka olika mansdominerande yrken.

-       Självklart är språket viktigt men det är också viktigt att till exempel få komma ut på praktik för att se och lära berättar Lisa Lindberg, lärare på SFI-programmet.

Det finns också ett tänk i undervisningen om att eleverna ska förstå hur systemet på arbetsmarknaden ser ut. Hur semester fungerar, vilka olika anställningsformer som finns, om du ska arbeta heltid eller deltid osv, för i slutändan behöver du som arbetssökande kunna förstå vad arbetsgivaren efterfrågar.

På frågan om vad som är viktigt för att eleverna ska kunna lära sig ännu mer om arbetsmarknaden är svaret ganska klart.

-       Praktik och studiebesök. Man skulle önska att man kunde bjuda hit folk att prata med eleverna och att göra fler studiebesök på olika platser avslutar Katarina Sennerbring, också lärare på SFI-programmet.