<p>I Mjölby är SFI-läraren Ewa Ahlstedt med stort engagemang involverad i ett projekt som integrerar SFI i yrkesutbildningen för svetsare. Pilotprojektet som är ett samarbete mellan svetslärare från Yrkesakademin, SFI-l

Behovet av svetsare i Mjölby är stort och målet är att de som genomgår yrkesutbildningen med integrerad SFI ska vara anställningsbara efter 42-45 veckor. Ewa Ahlstedt berättar med stort engagemang om hennes arbete och det är tydligt att det här är något hon verkligen brinner för.

-          Jag har hela tiden i bakhuvudet hur jag kan förbereda eleverna på bästa sätt. Vad behöver de kunna för att de ska bli anställningsbara? säger Ewa Ahlstedt.

Utöver de praktiska svetsmomenten och de grundläggande kunskaperna i det svenska språket som ingår i SFI får eleverna under utbildningen bland annat också lära sig om hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar. Det handlar om sociala koder, hur ett möte på svenska arbetsplatser fungerar och hur de skriver ett CV och personligt brev. Eleverna får dessutom genom rollspel träna på arbetsintervjuer.

-          Eftersom det här är ett pilotprojekt finns det inga svar, vi får prova oss fram och sedan utvärdera, menar Ewa Ahlstedt.

Ewa Ahlstedt hoppas att det som idag är ett pilotprojekt kommer att fortsätta bedrivas i liknande form även i framtiden. Hon är väldigt positiv till konceptet och hoppas att fler kommuner kan ta efter och föra stafettpinnen vidare. För att få det att fungera bygger det på att det finns en samverkan och att kommunerna kanske specialiserar sig på olika yrkesutbildningar med integrerad SFI.