<p style="text-align: left;" align="center">Pernilla Johansson, studie- och yrkesvägledare vid Dejeskolan är glad över att skolan har ett bra arbete kring prao där erfarenheterna från arbetsplatserna vävs in i övrig utb

Alla skolans elever i årskurs 8 respektive årskurs 9 är ute på prao. Pernilla förklarar att skolans önskan är att eleverna inte ska ha sina föräldrar som handledare utan få chansen att upptäcka nya yrken. Det är för skolan även viktigt att ha en god relation med prao-platserna och därför sker en kontinuerlig dialog varvat med besök. Pernillas budskap till de som tvekar att ta emot elever är att eleverna kan göra nästan vad som helst.

- Våra elever kan göra nästan vad som helst och har även med sig en uppgift från skolan som de ska genomföra. Denna redovisar de sedan när de kommer tillbaka efter sin vecka ute. Genom detta blir inte prao en enskild händelse utan en sammanvävd del av utbildningen.

Pernilla tror att skolan behöver samverka mer med företag. Hon lyfter fram att det exempelvis ger mycket mer tyngd då företagare och andra aktörer utanför skolan kommer och pratar om sådant som entreprenörskap och arbetsmarknad än när hon och lärare gör det. Samtidigt behöver skolan gå en försiktig balansgång för att budskapet eleverna får ska vara objektivt och att besökarna representerar olika intressen.

- Jag tror att vi generellt behöver bli bättre på att bjuda in företagen till skolan. Samtidigt är det viktigt att vi skapar former som passar både för företagen och eleverna, avslutar Pernilla.