Samverkan skola - näringsliv

  • Digitalt material
  • Tema: Prao, praktik och apl
  • Årskurs: Årskurs 4-6, Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv
För eleverna är kontakten med näringslivet ovärderlig för förståelse för arbetslivet. De får insikter om vilka förväntningar som kommer att ställas på dem när de gått ut skolan. I detta material belyser vi tio olika sätt att samverka genom exempel hämtade från grundskolan och gymnasiet. Vi hoppas att du som läser blir inspirerad att utveckla ditt sätt att samverka.
Dela: