Samverkan för framtiden

  • Digitalt material
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Samverkan för framtiden är en skrift från Svenskt Näringsliv för arbetsplatser som tar emot elever på prao, praktik och apl.

Innehåll och begrepp i urval:

  • Positiva exempel
  • Varför prao/praktik och apl är viktigt för både elev och företag
  • Lagar, regler och ansvar
  • Exempel på arbetsuppgifter för eleven
  • Hur man blir en bra handledare
  • Andra tips på hur skola och företag kan samarbeta

Syftet är att underlätta samarbetet mellan skola och arbetsliv så att fler elever kommer ut på arbetsplatser och företag under sin tid i skolan. Det underlättar deras studie- och yrkesval och de blir bättre förberedda för första jobbet. Förhoppningsvis gör det också företagens framtida rekrytering enklare.

Dela: