<p>Samverkan mellan näringsliv och skola är en viktig del av undervisningen på Gislaveds Gymnasium. Gränsen mellan världarna blir mindre definitiv när eleverna tidigt får komma i kontakt med olika yrken och företa

På Gislaveds Gymnasium arbetar eleverna med riktiga uppdrag för företag, och genomför APL, praktik och studiebesök med jämna mellanrum. Yrkesprogrammen har även ett utbyte med Irland, dit eleverna åker under två veckor för praktik.

— Chansen är stor att de i framtiden kommer arbeta på andra platser i EU, säger Irene Öggesjö, Studie- och yrkesvägledare. Då är det bra att redan nu få bredda sina kunskaper.

För eleverna på teknik- och samhällsprogrammet anordnas yrkesdagar, där representanter från olika yrkesgrupper bjuds in till skolan för att berätta om sina arbeten. Under en heldag får eleverna lära sig om de yrken som intresserar dem, och även ta del av information från Arbetsförmedlingen. Inför eventet har eleverna fått göra intressetest och sedan skriva om de yrken som testet säger att de skulle passa på. Baserat på det och vilka yrken som är bristyrken bjuds de olika representanterna in.

— Syftet är att de ska få ett vidgat perspektiv, och det blir ofta en aha-upplevelse för dem, säger Irene. De upptäcker nya yrken och får lära sig om vad som krävs för att nå dit.

UF är en del av flera program, antingen som en del av en obligatorisk kurs eller via det individuella valet. På Estetiska programmet med inriktning Bild och Formgivning ger det eleverna en chans att arbeta med problembaserade lösningar i ett större sammanhang. Två av programmets elever, Mai Anh VU och Miep Malueng, designade under förra läsåret ett trevåningskärl i återvunnet aluminium som vann Gislaveds Näringslivs tävling Bästa Innovation. Mai gick sedan vidare till att läsa företagsekonomi med målet att i framtiden driva sitt egna företag inom design.

Även företaget Junic har dragit nytta av elevernas kunskaper inom design, och gav dem i uppdrag att skissa fram idéer för att snygga till deras industrifasad. Tanken var att använda några av idéerna och ta dem vidare till en arkitekt men de blev så imponerade av resultatet att de bestämde sig för att göra verklighet av ett av förslagen, från Elias Albrecht.

Att samarbeta med näringslivet tycker Irene är viktigt för att eleverna ska få en bredare bild av arbetsmarknaden, och kunna skapa en målbild för vad de vill göra efter studenten.

— Jag upplever att företagen vill samarbeta med oss och att det är lätt att få kontakt, säger Irene. Det gör arbetet väldigt roligt.