Samhällsekonomi - Det handlar om dig

 • Digitalt material
 • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
 • Årskurs: Gymnasium
 • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Allt som händer i det ekonomiska kretsloppet hänger samman och sprider sig som ringar på vattnet. Allt du gör påverkar andra och allt andra gör påverkar dig. I detta skolmaterial får eleverna lära sig om hur ekonomin hänger ihop – vad vinst och tillväxt är samt hur vår välfärd skapas. 

Centrala begrepp och utgångspunkter som behandlas:

 • Välfärden – Hur skapas den?
 • Företagens och entreprenörernas roll i samhällsekonomin
 • Global och lokal ekonomi – Hur hänger de ihop? 
 • Sveriges roll i den globala ekonomin
 • Privat och offentlig sektor
 • Arbetslöshet – Vad händer med samhällsekonomin om arbetslösheten ökar?
 • Vinst – Varför den är viktig för företagen?
 • Tillväxt –  Hur kan den skapas på ett sätt som inte skadar vår miljö?
Materialet innehåller uppgifter för diskussion och fördjupning som kan användas både för enskilt arbete och i grupp.
– Materialet gör det lättare att förstå hur det faktiskt fungerar i samhället med  "äkta" exempel. 
Gymnasielärare i samhällskunskap och historia
Dela: