<p>Under 11 år har eleverna på Rudbecksgymnasiet tidigt blivit introducerade att kombinera två viktiga frågor, hållbarhet och entreprenörskap. Erland Skommevik är en av grundarna till projektet om hållbart ent

Entreprenörskap är en viktig komponent för utvecklingen i samhället, inte minst med koppling till den hållbara utvecklingen. Detta är något som Erland Skommevik och resten av lärarkåren på Rudbecksgymnasiet i Örebro har tagit fasta på. Utfallet är en Hållbar entreprenörskapsvecka för samtliga program i årskurs ett. Grunden till projektet ligger i att skolan vill kombinera två stora och viktiga frågor, den hållbara utvecklingen och entreprenörskap. Veckan inleds med en kick off, där eleverna får bekanta sig med projektet. Därefter sker arbetet ute i olika lag, lagen ska ta fram varsin företagsidé som på något sätt värnar om den hållbara utvecklingen. I slutet av veckan får eleverna pitcha sina idéer framför klassen och vara med i kampen om att bli en av åtta som går vidare till finalen, där en extern jury bedömer bidragen. Det vinnande laget får sedan åka på en vinnarresa, utifrån en given budget.

-       Projektet bidrar till att eleverna får utmana sin kreativitet och arbeta för att finna produkter som skapar en mer hållbar värld att leva i, säger Erland Skommevik.

Den Hållbara entreprenörskapsveckan sänder även ut ett tydligt och viktigt budskap utåt mot samhället. Skolan visar på ett starkt samhällsengagemang genom att på ett kreativt sätt och tidigt introducera sina elever för entreprenörskap och den hållbara utvecklingen. Ur ett långsiktigt perspektiv skapar detta ovärderliga förutsättningar för samhällets fortsatta utveckling att bli mer hållbart.