Realisationens historia

  • Externt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Företagskällan
Gå till material

Från att ha varit en åtgärd utifrån ekonomiskt nödtvång till att bli ett väsentligt inslag i detaljhandelns marknadsföringspraktik, har rean överlevt till våra dagar. Läs om när rean blev en viktig del av marknadsföringen.

Centralt innehåll:

  • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
  • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
  • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
Dela: