<p>Det är eleverna på grundskolan i Bergby som har önskemål om praktik och de jobbar med kontaktnätet de har med de närliggande företagen.</p> <p><b>- </b>Det skapar även ett bättre och starkare fö

Det är väldigt viktigt för skolan att eleverna hamnar på platser där det är uppskattat från båda parter, att det inte bara är ett ”okej då, vi tar väl emot en elev” – inställningen. Det ska leda till en bra insyn i arbetslivet och till att eleverna blir vana med att möta nya människor.  

Framgångsfaktorerna för en lyckad prao är varierande arbetsuppgifter och att det finns en plan och ett intresse från båda parter i praktiken. Exempelvis har många av eleverna på skolan ett intresse för bilar och är mer praktiskt lagda. Vi försöker då se den sidan av eleven i ämnen som går att inkludera i situationen. Det är mycket teknik när man meckar med bilar och det är då ett utmärkt tillfälle att inkludera NO-ämnet.
Det är viktigt för dessa elever att kunna visa sina färdigheter på ett annat sätt än i skolbänken.

Förutom prao så har ”Trossen” varit en bra tillgång för eleverna att knyta kontakter och få höra om olika yrken. Trossen i Gävle innebär att varje klass i högstadiet har en mentor som kommer direkt från ett företag. De kommer ut några gånger per läsår berättar om vad de gör, vad de har för anställda och allt som har med företaget att göra.  

- Vi tycker det är viktigt att livet utanför skolan blir mer inkluderat i skolan, så att det inte kommer som en chock senare i livet. Vi vill även så ett frö i våra elever till att förbereda dem för Ung Företagsamhet, men det skall vi försöka inkludera mer till hösten, avslutar Pontus Andersson.