<p>Forskning visar att ca 70 % av jobben tillsätts genom rekommendationer och kontaktnätverk. 100 % av eleverna på Britsarvsskolan i Falun har under de senaste tre praoperioderna varit ute på prao, och nästan alla har hittat pla

På Britsarvsskolan innebär prao att eleverna får lära känna arbetsplatser och branscher men allra mest att ta eget ansvar. Eleverna får lära sig att ta kontakt med företagen själva och stöter de på hinder finns skolan till hjälp. När eleverna ordnar praoplatserna själva brukar de också ta ett större ansvar för att förvalta dem på bästa sätt.

-          Även om de är barn och ungdomar så måste vi lita på att de kan, man måste ibland bara visa vägen” säger Victor Kaustinen, studie- och yrkesvägledare på Britsarvsskolan.

Vinningarna för eleverna är många, de får en insyn i arbetsmarknaden och olika branscher som intresserar dem. Även skolan ser en vinning med prao, både Victor och lärarna brukar besöka eleverna på praoplatserna för att se hur de fungerar i arbetssammanhang.

-          En viktig egenskap i arbetslivet är den sociala kompetensen, som du bäst får ute i arbetslivet. Därför är det viktigt att vi från skolan hela tiden finns med som stöttning för eleverna och även ser hur de agerar i arbeten utanför skolan, berättar Victor.

Många av företagen är också nöjda. Eftersom att eleverna söker sig till praoplatserna själva är de också intresserade av branschen. Branscher med stort behov av arbetskraft får en möjlighet att under praoperioder visa upp sig och marknadsföra både bransch och yrken. Populärast för Britsarvsskolans elever är de närliggande dagligvaruhandlarna men skolan har också under de senaste året haft elever på prao i Stockholm och Danmark.

-          Det är viktigt att visa att de kan göra så mycket. Vi vill visa eleverna att de kan växa och att de vågar att ta ansvar, avslutar Victor