iPraktiken Skola

  • Tryckt material
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

För elever är prao- eller praktikperioden en unik möjlighet att komma i kontakt med yrkeslivet och lära känna eventuella arbetsgivare. Prao/praktik är dessutom ett bra tillfälle att knyta starka band mellan skola och företag.

iPraktiken Skola är ett material för skolan som har praktikanter eller praoelever ute i arbetslivet. Skriften ger tips och stöd i kontakterna med eleven och företaget inför och under prao/praktik.

Materialet innehåller bland annat:

Dela: