<p>Studie- och yrkesvägledaren på Stora Sätra skolan i Gävle jobbar mycket med prao ute i klasserna. De förbereder dem på hösten innan de skall ut på praktik, både elever och föräldrar blir inform

På skolan har de tillgång till en platsbank som de får använda sig av, mestadels till årskurs åtta. I platsbanken finns företag som tar emot elever, men de försöker så gott det går att få eleverna att ta egna initiativ utifrån vad de har för intressen, vilket rektor Ulla Hägglund tycker är väldigt viktigt med praktiken.

- I nian sätter vi nästan inga gränser när det gäller stad och plats som eleverna vill vara på. Det viktiga är att de väljer utifrån deras egna intresse och att inte väljer en plats med sin bästa kompis. Vi försöker få eleverna att välja en praktikplats som har med deras gymnasieval att göra för att de så tidigt som möjligt ha en aning om vad den yrkeskategorin innebär. Tänker de på vård och omsorgs-programmet gör man sitt bästa för att hitta en plats i vården, säger Ulla Hägglund.    

En gammal elev kom till skolan och hade haft praktik på sjöfartsverket i Stockholm under tiden på Stora Sätra skolan. Han älskade sin praktik och trivdes som fisken i vattnet.

- Idag har han fast jobb och trivs väldigt bra på sjöfartsverket, berättar Ulla.

- Det är viktigt för många elever som är mer praktiskt lagda att få känna sig duktig, känna sig behövd och vara en del av någonting. Sedan är det viktigt för alla att få nosa på verkligheten och se att det finns en värld utanför skolan.


Prao stärker även elever som är lite osäkra på sig själva till att göra någonting som man inte trodde att man skulle klara av. Med andra ord, alla kan ha nytta av praktiken på olika sätt och vi ser stora personliga vinster för eleverna med prao.