Permittering – vad är det? En lektion i samhällskunskap och matematik

  • Digitalt material
  • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Antagligen lärde eleverna sig en mängd nya ord och begrepp i våras, exempelvis: coronapandemi, epidemiolog, lågkonjunktur, hamstring o.s.v. Ett begrepp som det talats mycket om är permitteringar, men vad innebär det egentligen?

Syfte
I lektionsupplägget får eleverna arbeta med de samhällsekonomiska aspekterna av begreppet men även räkna på vad det innebär i praktiken.

Planering
Lektionen gör anspråk på en timme. Allt material som behövs för att utföra uppgifterna finns i lektionsupplägget. Dela: