Pennan berättar - Lärarhandledning

  • Digitalt material
  • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
  • Årskurs: Årskurs 4-6
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Lärarhandledning till Pennan berättar!

Pennan berättar visar en blyertspennas väg till klassrummet, från att vara en del av ett träd till att hållas av dina elevers händer. 

I lärarhandledningen finns exempel på hur du kan arbeta med materialet. Uppgifterna i materialet kan kopplas till kursplanerna i bland annat i svenska, samhällskunskap och geografi. Tidsåtgången varierar naturligtvis beroende på grupp och hur djupt ni väljer att gå in i en uppgift. De uppskattningar som finns utgår från ett lektionsupplägg på 45 minuter.

Pennor finns att beställa HÄR.

Dela: