<p>Det står nu klart att prao återigen ska bli obligatoriskt på högstadiet. Detta ses av många som en mycket positiv förändring då prao skapar unika möjligheter för skolans elever. Praktiksamordnaren

Bestämmelsen om att prao återigen ska bli obligatoriskt i grundskolan är ett faktum. Studie- och yrkesvägledaren Susanna Bergman på Gumaeliusskolan och Annika Spännare, praosamordnare i Örebro Kommun, ser båda positivt på den nya bestämmelsen. Detta för att prao skapar unika fördelar för eleverna, genom att eleverna får testa på olika yrken och skapa sig en uppfattning om vad de vill eller inte vill arbeta med i framtiden. Införandet av obligatorisk prao medför dock vissa hinder. Detta främst i glesbygder där eleverna tvingas transporteras långa sträckor för att ta sig till sina praktikplatser.

-       I Örebro kommun har vi bra täckning, men det skulle kunna bli ännu bättre. Vi behöver fler företag som är engagerade, säger Annika Spännare

Att som företag engagera sig och ta emot elever är något som både Susanna och Annika ser som en självklarhet. Det är en enastående möjlighet för företagen att få möta framtidens arbetskraft och visa upp sin bransch och verksamhet. Branscher som dessutom i framtiden kommer ha brist på arbetskraft har stora vinningar på att ta emot praoelever.

-       På Gumaeliusskolan har vi även valt att ha dubbelt så mycket prao, för att eleverna ska få chansen att komma in bättre på arbetsplatsen, säger Susanna Bergman

Den utökade mängden prao som finns på Gumaeliusskolan skapar därmed ytterligare vinningar för såväl elev som företag. Detta genom att eleven vid en fördubblad prao får chansen att inkluderas mer på arbetsplatsen. Företaget kan även introducera eleven bättre till den unika branschen de befinner sig inom och på sådant sätt få större möjlighet att visa upp sin verksamhet. Skolan värnar även om vikten av att hela skolan ansvarar för prao, det är inte enbart något för den enskilda studie- och yrkesvägledaren, inte minst lärarna bör och ska vara med i processen.