<p>På Orsaskolan i Orsa gör man i år en nysatsning med prao. Med jobbskuggning och prao i både offentlig och privat sektor får eleverna se och lära inför framtida arbetsliv och gymnasieval.</p>

Eleverna i årskurs 7 på Orsaskolan får möjligheten att ”jobbskugga” personer i deras arbeten. Den så kallade jobbskuggningen innebär att eleverna får följa en person och se hur de utför sitt arbete. Eleverna ställer frågor om vilken utbildning personen har, varför den valt just det arbetet, hur företaget ser ut, vilka yrkeskategorier som finns på företaget o.s.v. Arbetet med ”jobbskuggningen” fortsätter sedan i ämnena svenska och samhällskunskap där eleverna läser om arbetsrätt och redovisar sina upplevelser från jobbskuggningen för de andra eleverna men även för företag som besökt skolan.

-        Företagen har uppskattat det här, och även ungdomarna själva. Många säger att det har varit roligare än vad de trodde berättar Johanna Möller, studie- och yrkesvägledare.

Skolan har arbetat mycket för att få en bra grund för arbetet. För att få företag att ställa upp har skolan besökt företagen och berättat om projektet vilket Johanna tror varit en stor framgång.

-        Vi har dels tittat på vilka yrken som elevernas målsmän har men också åkt till företag och berättat om projektet, menar Johanna Möller.

Till hösten planeras prao för årskurs 8 och året därefter även för årskurs 9 där eleverna i årskurs 8 kommer att praoa inom den offentliga verksamheten medan eleverna i årskurs 9 kommer att praoa inom den privata sektorn. Även om eleverna tilldelas praoplatserna, är det viktigt att eleverna fortfarande tar kontakten med företagen själva för att även lära sig sådant.

-        Tanken är att vi ska rikta in oss på bristyrken för att lyfta upp dem och visa eleverna vart det finns mycket jobb, förklarar Johanna Möller.

Det långsiktiga arbetet handlar framförallt om att integrera prao i undervisningen och att alla lärare arbetar med det. Det är viktigt att göra prao till en del av undervisning och framförallt kunna koppla fler ämnen samman med praoarbetet.