Årets UF-lärare i Jönköpings län 2018 är Malin Thestrup från Stora Segerstad naturbrukscentrum. Motiveringen hyllar hennes djupa engagemang och hårda arbete för att engagera UF-företagens rådgivare och tillsammans med dem hjälpa eleverna framåt.

Årets UF-lärare i Jönköpings län 2018 är Malin Thestrup från Stora Segerstad naturbrukscentrum. Motiveringen hyllar hennes djupa engagemang och hårda arbete för att engagera UF-företagens rådgivare och tillsammans med dem hjälpa eleverna framåt. 

- Eftersom det är en yrkesutbildning har vi sedan väldigt länge ett stort nätverk inom branschen, säger Malin. Vi passar såklart på att berätta om UF för dem och många nappar på att vara rådgivare till våra elever som driver UF-företag, vilket är väldigt kul.

Under skolans Öppet Hus arrangerades förra året ett slags draknäste, där eleverna fick chansen att träffa många potentiella rådgivare. Eleverna fick möjlighet att presentera sina affärsidéer, och rådgivarna berättade om sig själva och sina erfarenheter. Fokus låg både på det som är branschspecifikt, t.ex. kunskap om lagar och regler kring småskalig livsmedelstillverkning, men även på ledarskap och marknadsföring.

När eleverna ska komma på sin affärsidé betonas vikten av att det de skapar ska vara till nytta för andra, något som under åren resulterat i allt från renovering av bilar och maskiner till tovade produkter av alpackaull.

- Vi har utvecklat ett lokalt begrepp som vi kallar för ”ta-sig-för-samhet”, säger Malin. Med det försöker vi hjälpa eleverna att staka ut vägen från tanke till handling, vilket är vad entreprenörskap faktiskt handlar om. Ibland stöter eleverna på problem under vägen, vilket kan vara lika lärorikt som när allt rullar på enligt planen.

Malin tror att alla yrkesutbildningar har stora drag av entreprenörskap, och naturbruksskolorna lite extra.

- Som UF-företagare utvecklar eleverna förmågor som efterfrågas i näringslivet, och det blir en stämpel på att de har genomfört och klarat av uppgiften att starta, driva och avveckla ett företag, säger Malin. Vi uppmuntrar eleverna att samarbeta med varandra, både inom gruppen och med andra företag.

Något Malin tror är ett vinnande koncept är att alla skolans elever har lektionen i UF samtidigt på schemat, vilket gör att de kan samarbeta och inspireras av varandra.

- Ibland händer det ju att någon elev är borta på grund av praktik eller någon annan anledning och då kan eleverna uppgivet konstatera att det inte kommer gå att arbeta idag, berättar Malin. Men det är så det fungerar i verkligheten och det är en nyttig erfarenhet att kunna fortsätta utan att alla är på plats.

Den regionala UF-mässan på Elmia i Jönköping är inte obligatorisk för eleverna att delta på, men för varje år som går är det fler och fler UF-elever som väljer att medverka med en monter. Skolan arrangerar även en resa dit för blivande UF-elever, vilket leder till inspiration och ofta en önskan om att själva få delta nästa år. Även under skolans julmarknad och en lokal UF-mässa vid skolan får eleverna visa upp sina UF-företag. 

- Vi vill att eleverna ska få en chans att känna sig stolta över vad de har gjort, säger Malin. Efter allt hårt arbete förtjänar de att få känna sig riktigt duktiga.