Näringslivet och klimatutmaningen - ett lektionsupplägg om svensk elförsörjning

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Just nu pågår en av mänsklighetens största utmaningar: klimatomställningen. Den innebär att världen på kort tid – kanske inom en generation – ska göra enorma investeringar i ny teknik och ändra beteenden för att därmed kraftigt reducera koldioxidutsläpp från mänskliga aktiviteter.

Syfte

Syftet med lektionen är att beskriva utgångsläget samt låta eleverna reflektera över och söka kunskap om vad som behöver göras för att Sverige ska kunna säkra elförsörjningen till år 2045. Samt vad en eventuell elbrist skulle innebära för klimatet och samhällsekonomin.

Planering

Lektionen beräknas ta 60-90 minuter att genomföra och kan kopplas till ämnena: företagsekonomi, hållbart samhälle, samhällskunskap och naturkunskap. Allt material som behövs för att utföra uppgifterna finns i lektionsupplägget. 

Dela: