<p><b>MURTEKS familjeföretag drivs av Roger Elonen. Birgit Elonen, som blir intervjuad, har arbetat där sedan 2006. MURTEK arbetar med Byggnadsvård, renovering av gamla byggnader, installationer av kakelugnar och kaminer samt även nyp

MURTEK samarbete med skolan är mycket viktig för att få företaget att växa. Därför tar de in APL-elever varje år. Murarlärningar har under sin skoltid mycket praktik och det ser företaget verkligen som en möjlighet att forma eleverna så att de passar in i de olika produktionsdelarna i företaget. Efter gymnasieexamen har de 6800 lärlingstimmar som ska göras och är de nöjda med eleven och eleven trivs på företaget så har han/hon goda möjligheter till en lärlingsanställning efter skolan för att sedan få ett yrkesbevis.

Polhemsskolan i Gävle har sedan urminnes tider levererat lärlingar till MURTEK, därför sitter Birgit i programrådet för ”Bygg och utbildningsnämnden” på Polhemsskolan tillsammans med olika byggföretag. Skolan är intresserade av hur eleverna ska förberedas innan de ska ut på arbetsplatserna och på så sätt blir det ett bra samarbete.

Birgit gav som förslag på ett möte att ge byggeleverna utbildning på en 2 till 9 meters ställningskurs som skulle gynna många företag.

- Nu har eleverna det, byggprogrammet på Polhem är väldigt öppna för förändringar som gynnar företagen och eleverna, säger Birgit.

MURTEK är även engagerade i grundskolan och är ett så kallat ”Trossenföretag” på Vallbacksskolan vilket innebär att man är mentor för en klass under högstadiet och är deras kontakt mellan skola och näringsliv. Målet för det var att få en bra ömsesidig kontakt med eleverna och att hjälpa barn som inte har lätt för att få kontakter i arbetslivet av olika anledningar.

När de sedan fick en halvdag med klassen tog de med dem och berättade om olika yrkesgrupper som har varit delaktiga i bygget på Elite Grand hotell i Gävle som även de har varit med och renoverat. Eleverna ritade av huset och bilderna var sedan med på en konferens och på mattelektionen fick de använda sig av ekvationslösningar för räkna ut hur mycket puts som skulle behövas för att renovera hotellet.

Birgit är även mentor till två UF-företag som var med på mässan i Gävle och är en god förbild för hur engagerade alla företag borde vara i sin egen framtid som är – Ungdomarna.