Miljönytta - ett skolmaterial från Svenskt Näringsliv

  • Tryckt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Detta material handlar om hur bra villkor för företagsamhet också ger goda förutsättningar att finna effektivare och mer miljövänliga produktionsmetoder, samt mer hållbara produkter som gynnar såväl konsumenter som samhälle och miljö. Företag är bra på att lösa problem eftersom de konkurrerar med varandra. När ett problem blir uppmärksammat skapar företagen en uppsjö av olika försök till lösningar. De tävlar mot varandra och således är det de bästa företagen som når framgång. 

Innehåll och centrala begrepp i urval:

  • Uppfinningar i relation till klimatpåverkan
  • Problemlösningar i ett historiskt perspektiv
  • Sverige som ett ledande exempel inom innovation
  • Miljönyttiga företag
  • Klimatpåverkan i ett globalt perspektiv

Beställ stencilen Uppgifter till Miljönytta - ett skolmaterial från Svenskt Näringsliv för att låta eleverna resonera kring materialet samt uttrycka sina egna åsikter kring hur vi kan skapa miljönytta. Klicka HÄR för att komma till stencilen. 

Dela: