Miljönytta - ett skolmaterial från Svenskt Näringsliv

  • Digitalt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Världen befinner sig i en klimatkris och på flera håll måste drastiska förändringar göras så att vi klarar klimatmålen. En mycket viktig pusselbit är hur företagen agerar framöver, i skolmaterialet Miljönytta får eleverna läsa om några exempel på vad som redan gjort samt vad som behöver göras framöver.

Materialet beskriver hur bra villkor för företagsamhet ger goda förutsättningar för miljönyttiga företag samt klimatpåverkan i ett globalt perspektiv. Materialet förklarar bland annat vad en cirkulär ekonomi innebär och hur företagen ständigt bidrar till innovation och problemlösning genom att konkurrera med varandra för att kunna erbjuda de mest hållbara produkterna och tjänsterna till konsumenterna. Vidare behandlas även hur vi historiskt sett löst många kluriga problem genom innovation och företagande.

Innehåll och centrala begrepp i urval:

  • Uppfinningar i relation till klimatpåverkan
  • Problemlösningar i ett historiskt perspektiv
  • Sverige som ett ledande exempel inom innovation
  • Miljönyttiga företag
  • Klimatpåverkan i ett globalt perspektiv     

Beställ Uppgifter till Miljönytta - ett skolmaterial från Svenskt Näringsliv för att låta eleverna resonera kring materialet samt uttrycka sina egna åsikter kring hur vi kan skapa miljönytta. Klicka HÄR för att komma till materialet. 
Dela: