Migration och integration förklaras

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

I den här skriften beskrivs hur migrationen till Sverige ser ut, vilka det är som söker sig hit, hur det går för dem på arbetsmarknaden och vad vi kan göra för att förbättra integrationen. I innehållet beskrivs även hur migrationens ekonomi hänger ihop, hur migration påverkar ursprungsländernas och mottagarländernas ekonomi, och inte minst migranternas egen ekonomi.

Innehåll och begrepp i urval:

  • Migrationens historia, folkvandring historiskt sett
  • Cirkulär migration
  • De 20 vanligaste ursprungsländerna för utrikes födda
  • Flyktingkrisen 2015
  • Flyktinginvandring
  • Arbetskraftsinvandring
Dela: