Migration och integration förklaras - lärarhandledning

  • Digitalt material
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Handledningen ger tips på hur du kan arbeta med texten och sätta den i ett aktuellt sammanhang. Materialet kan användas inom flera kurser och även integrerat mellan exempelvis företagsekonomi och svenska.

I migration och integration förklaras beskrivs hur migrationen till Sverige ser ut, vilka det är som söker sig hit, hur det går för dem på arbetsmarknaden och vad vi kan göra för att förbättra integrationen. I innehållet beskrivs även hur migrationens ekonomi hänger ihop, hur migration påverkar ursprungsländernas och mottagarländernas ekonomi, och inte minst migranternas egen ekonomi.

I lärarhandledningen finns kopplingar till styrdokument och förslag på lektionsupplägg och diskussionsfrågor.

Dela: