Matte i praktiken - 8 exempel från vardag & arbetsliv

  • Digitalt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

I det här materialet vill vi exemplifiera för eleverna hur de kan komma att få användning av matte i sitt framtida arbetsliv. De får lösa matematiska problem och diskutera kring dem, men också ta del av några inspirerande intervjuer med personer som dagligen använder matte i sitt arbete.

"Använder materialet för att illustrera för eleverna att de kommer att använda matematik i sin vardag i framtiden, trots att de inte kan se det själva ännu."
Högstadielärare i matematik

"Jag har visat eleverna exempel ur boken för att de ska förstå att man faktiskt använder matematik i sitt yrkesliv. Gör gärna fler liknande produkter! Eleverna behöver pepp och exempel på hur kunskaper används i yrkeslivet. Det är svårt att som matematiklärare komma på egna exempel!"
Högstadielärare i matematik

Dela: