<p>Jenny Gladh är enhetschef på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad med ansvar för bland annat studie- och yrkesvägledning. Hon menar att kommunen har en god position att erbjuda prao-platser till alla elever och

I Karlstads kommun är studie- och yrkesvägledningen centralt organiserad från Barn- och ungdomsförvaltningen. Detta menar Jenny Gladh gör att de sex studie- och yrkesvägledare som kommunen har kan träffas och samarbeta än mer i deras viktiga uppdrag. Ett uppdrag som går ut på att bredda elevernas möjlighet att välja rätt studier och yrkesval för framtiden.

- Vårt gemensamma ansvar är att förbereda eleverna för framtida yrkesval. Vi vill minska antalet avhopp från gymnasiet och universiteten genom att tidigt hjälpa elever att välja rätt. För detta behöver vi samverka med näringslivet, förklarar Jenny.

Karlstads kommun har sedan lång tid tillbaka ett starkt fokus på praktik i form av prao på grundskolan. Som Jenny ser det är prao viktigt för eleverna då de ges en chans att se mer av arbetsmarknaden och lära sig vad som förväntas av dem i arbetslivet. Men hon menar även att det är viktigt för företag att tidigt visa sig, särskilt om de vill arbeta med sin kompetensförsörjning.

- Vårt uppdrag är att ge alla elever goda förutsättningar att se stora delar av arbetsmarknaden. Samtidigt ser vi att företagen också har ett uppdrag i att tidigt locka till sig sina framtida medarbetare. Det viktiga som företagen kan göra är att väcka ett intresse och en nyfikenhet hos eleverna.

Jenny är även noga med att påpeka att studie- och yrkesvägledningen inte är något som är avskärmat från övriga skolan och prao får inte vara det enda tillfället då eleverna möter arbetsmarknaden. Istället menar hon att skolan behöver täta kontakter med företag för att förbereda eleverna för deras framtida yrkesliv. Hon lyfter bland annat Karlstads Yrkesmässa som ett gott exempel.

- Vi behöver på olika sätt välkomna in företag i skolan och se till att detta ses som en naturlig del av skolans uppdrag. Vår Yrkesmässa är ett bra exempel där företag får visa upp sig samtidigt som eleverna får en chans att börja leta efter praoplatser och lära sig mer om olika branscher. Jag tror vi måste trycka på att själva grundidén med prao är att väcka nyfikenhet inför arbetslivet. Och det är ett av skolans centrala uppdrag, avslutar Jenny.