<p>En stark målfokusering lägger grund för en lyckad prao på Alsalam skolan i Örebro. Detta genom att eleverna i god tid börjar planera sin praoperiod, genom att reflektera och skriva ner sina mål och ambitioner med p

-  Det är viktigt att motivera och peppa eleverna och få dem att sätta upp mål med praon, genom att göra detta blir praon mer meningsfull för eleverna, säger Lenia Fatah.

Trots att eleverna har lyckats bra, önskar Lenia Fatah att fler arbetsplatser ska ta emot praoelever. Detta för att det skapar vinningar även för dem, då eleverna får insyn i deras verksamhet vilket kan leda till att de i framtiden vill arbeta inom den branschen.  

- Jag har haft elever som har varit ute på praktik och sedan fått en aha-upplevelse, då de har ändrat sin inställning till ett visst yrke, säger Lenia Fatah.

Den tydliga målfokuseringen skapar därmed mer engagerade elever som ser nyttan med prao. Vilket bidrar till att skolan får elever med högre ambitioner som i förlängningen skapar ett samhälle med engagerad arbetskraft.